• نرخ مس قراضه (باسکول میهن)
  • نرخ فلزات رنگی (بازار متفرقه)
تاریخسیم روکش دار خودرویی مس ضایعاتی ( ذوبی ) مس ضایعاتی ( کابلی ) pvc
1394/12/22 67,000 13,800 15,000 -
1394/12/1667,000 13,800 15,000 -
آرشیو
تاریخرادیاتور برنجیرادیاتور آلومینیومآلومینیوم خشکسرب خشکباطری برنج
1395/04/0983,000 32,000 32,00047,00034,000108,000
1394/12/2282,00031,00039,00046,00033,000106,000
آرشیو

اخبار شرکت

مقالات علمی